REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

Domu  Pomocy  Społecznej  w  Strzelcach  Opolskich

z  filią w  Szymiszowie  i  filią w  Leśnicy