Nabór pracowników

Pokojowa:

Zakres czynności:

 1. Prace porządkowe na terenie domu

 2. Pomoc przy wydawaniu posiłków

 3. Pomoc przy kąpieli i toalecie mieszkańców

 4. Sprawowanie codziennej opieki nad mieszkańcami.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie zawodowe

 2. Zaangażowanie w wykonywaną pracę, kultura osobista , sumienność i uczciwość

 3. Współpraca z zespołem

Oferujemy:

Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce pracy:

DPS Strzelce Op., DPS filia Szymiszów, DPS filia Leśnica

Opiekunka:

Zakres czynności:

 1. Pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu

 2. Pomoc mieszkańcowi w utrzymaniu higieny osobistej, w ubieraniu i spożywaniu posiłków.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie średnie, mile widziany: kurs opiekun osoby starszej chorej i niepełnosprawnej lub ratownika medycznego, a także Szkoła opiekunów o kierunku opiekun osoby starszej

 2. Sumienność, cierpliwość, dbanie o porządek i higienę stanowiska pracy

Oferujemy:

Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce pracy:

DPS filia Szymiszów

 

Pielęgniarka:

Zakres czynności:

 1. Wykonywanie czynności pielęgniarskich

 2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej pielęgniarskiej zbiorczej.

 3. Stosowanie procedur, zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej

 4. Troska o bezpieczeństwo pacjentów.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie kierunkowe

 2. Aktualne prawo do wykonywania zawodu

 3. Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 4. Zaangażowanie w wykonywaną pracę, kultura osobista i uczciwość

Oferujemy:

Umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, umowa zlecenie

Miejsce pracy:

DPS filia Szymiszów i DPS filia Leśnica

Dom  Pomocy  Społecznej  w Strzelcach  opolskich  z  filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ogłasza nabór na  stanowisko - pracownik socjalny