Na  podstawie  Uchwały nr X/I04/I5  Rady  Powiatu  Strzeleckiego  z dnia  29  lipca  2015  roku wprowadzam  do  stosowania  statut  Domu  Pomocy  Społecznej  w Strzelcach  Op. z filią w Szymiszowie  i  filią w  Leśnicy.