Plany postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r.