Plany postępowań

23.08.2023r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2023r.

7.06.2023r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2023r.

1.06.2023r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2023r.

23.02.2023r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2023r.

Plan postępowań na rok 2023 w załącznikach.

29.12.2022r. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2022r.