Plany postępowań

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r. III część.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r.