Anna Barton
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, Redakcja BIP
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.
Telefon: +48 (077) 462-13-55 wew. 411
Faks: +48 (077) 462-13-55

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Publikowane informacje zgromadzone są w menu na górze oraz po lewej stronie witryny. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu
 • załączników w postaci plików do pobrania
 • zdjęć oraz grafiki

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub, w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • nazwę działu i podstrony w menu,
 • informacja o redaktorze tworzącym oraz publikującym treść wraz z informacją o czasie jej wytworzenia i opublikowania,
 • treść zasadnicza w postaci tekstu wraz ze zdjęciami, ewentualne załączniki w formie plików,
 • rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) - informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona (rejestr zmian pozwala na zapamiętanie wcześniejszych wersji dokumentu wraz z załącznikami - dostęp do nich uzyskuje się po kliknięciu Dziennik zmian)
 • informacja o liczbie odsłon podstrony.

BIP wyposażony jest wyszukiwarkę informacji pozwalającą w szybki sposób dotrzeć do żądanych treści. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy kliknąć w nenu górne SZUKAJ a następnie w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie po czym kliknąć przycisk Szukaj.

Opis pozycji menu górnego oraz jego części:

 • POMOC – zawiera informacje na temat obsługi tej witryny,
 • STRONA GŁÓWNA DPS – odnośnik do oficjalnej strony Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
 • BIP.GOV.PL - odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez MSWiA.
 • SZUKAJ – moduł wyszukiwarki informacji na stronie BIP,

Podstawowe informacje - pozwala po kliknięciu wrócić do głównej strony biuletynu,

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku - wzór wniosku w załącznikach.