Postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70e998ff-4317-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania  ocds-148610-70e998ff-4317-11ee-9aa3-96d3b4440790
Numer referencyjny postępowania DPS.2149.ZP.194.2023
Status Wszczęte
Procedura

Krajowa

Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak
Termin składania 4 września 2023, godz 06:30
Termin otwarcia 4 września 2023, godz 07:00
Pozycja w planie postępowań

2023 1.2.2

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 25 sierpień 2023 11:44 Anna Barton