Postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f4e0d98-4191-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania  ocds-148610-9f4e0d98-4191-11ee-9aa3-96d3b4440790
Numer referencyjny postępowania DPS.1547.ZP.165.2023
Status Wszczęte
Procedura

Krajowa

Faza postępowania Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak
Termin składania 7 września 2023, godz 06:30
Termin otwarcia 7 września 2023, godz 07:00
Pozycja w planie postępowań

2023 1.1.3

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 23 sierpień 2023 13:28 Anna Barton