Identyfikator postępowania: 398ae2f5-eaa1-44f5-9cee-0f3c75ffcca7

 

Linki do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/398ae2f5-eaa1-44f5-9cee-0f3c75ffcca7

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 192.24 KB Anna Barton
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 9.22 MB Anna Barton
Specyfikacja warunków zamówienia pdf 14.56 MB Anna Barton
Załącznik nr 1 pdf 1.47 MB Anna Barton
Załącznik nr 2 pdf 610.24 KB Anna Barton
Załącznik nr 3 pdf 540.20 KB Anna Barton
Załącznik nr 4 pdf 555.92 KB Anna Barton
Załącznik nr 5 pdf 471.18 KB Anna Barton
Projekt umowy pdf 15.05 MB Anna Barton
Pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pdf 2.67 MB Anna Barton
Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany pdf 2.12 MB Anna Barton
1. Strona tytułowa pdf 128.37 KB Anna Barton
2. Części pdf 11.76 KB Anna Barton
3. OPIS TECHNICZNY PO POPRAWIE M.J. 24.05.2020 pdf 190.92 KB Anna Barton
3. oswiadczenie projektanta pdf 121.28 KB Anna Barton
4. obszar oddziaływani inwestycji pdf 104.85 KB Anna Barton
RYS nr 1 pdf 576.74 KB Anna Barton
RYS nr 2 pdf 264.15 KB Anna Barton
RYS nr 3 pdf 203.05 KB Anna Barton
RYS nr 4 pdf 204.68 KB Anna Barton
RYS nr 5 pdf 281.94 KB Anna Barton
RYS nr 6 pdf 257.82 KB Anna Barton
PRZEDMIAR ROBÓT pdf 1.67 MB Anna Barton
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 889.82 KB Anna Barton